Erica Jong ir motinystės beprotiškumas

Fb, sausio 20, 2017.

Pterodaktilis savo paskutiniame įraše “Kai sprogsta lūkesčiai” dalinasi įdomiu Erica Jong straipsniu “Mother Madness”.

“Mother Madness”- tarsi antropologinė esė, kuriame ji kritikuoja pastaruosius du dešimtmečius Amerikoje (o ir Lietuvoje) išpopuliarėjusias pre- ir post- natalines tėvystės teorijas. Ji svarsto, kaip atsitiko, kad motinystė tapo “šiuolaikinės moters kalėjimu”. Priežastį ji įžvelgia įsitikinime (kaip pasipriešinime 70-ųjų feminizmui), kad vaiko auginimas turi tapti nekvestionuojamu “aukščiausiu gėriu” (greatest good). Tokio gėrio kaina- nerimastingi ir kontroliuojantys tėvai, ilgai žindančios ir namuose būnančios moterys, ir vaikai, nematantys pasaulio chaoso ir nepasitikintys savo jėgomis. Ji klausia: ar negauname mes atvirkštinio efekto, kuomet, gyvendami nuolatinio nepasitenkinimo ir kaltės būsenoje, ne giliname ryšį su vaiku, bet tolstame vieni nuo kitų (detach)? “None of these parenting patterns is encoded in our DNA. Mothering and fathering are different all over the world”- sako Erica Jong.

Ir dar keletas ištraukų iš šio puikaus straipsnio:
– Multiple caregivers enhance the cognitive skills of babies and young children.
-No parent wants to be told it all may be for naught, especially, say, a woman lawyer who has quit her firm to raise a child. She is assumed to be pursuing a higher goal, and hard work is supposed to pay off, whether in the office or at home. We dare not question these assumptions.
– Mothers are guilty enough without more rules about mothering.
– In truth, nothing is more malleable than motherhood.
– Is it even possible to satisfy the needs of both parents and children?
– Nor does such hyper-attentive parenting help children to become independent adults.
– As we give up on ideals of community, we focus more and more on our individual children, perhaps not realizing that the community and the child cannot be separated.
– The baby has become the ultimate political tool.

Ir trumpas labai geras video: http://www.wsj.com/…/SB100014240527487044627045755906035536…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star